European Computer Driving Licence
Česká zemědělská univerzita v Praze
testovací středisko ECDL

http://ecdl.czu.cz


ECDL ADVANCED

Program ECDL Advanced (dále jenom Advanced) je rozvinutím programu Evropského řidičského průkazu. Po jeho zveřejnění došlo k segmentaci ECDL na dva proudy. Původní ECDL dostalo přízvisko Core – tedy základ. Uchazeč, který prokáže dovednosti a získá certifikát Core, dle ECDL je počítačově gramotný. Tedy ve smyslu schopnosti práce s počítačem a jeho využití k naplnění cílů, ať již pracovních nebo soukromých.

Advanced je vyšší stupeň, zde uchazeč prokazuje svou schopnost řešit složité problémy vyžadující hlubokou znalost z daného modulu. Uchazeč, který splní náležitosti programu Advanced je pokročilý v práci s výpočetní technikou a certifikát potom plní funkci osvědčení o schopnostech daného uchazeče.

V čem se Advanced liší od Core programu? Nezáleží zde již na znalosti „obyčejných“ činností, jako je například vložení vzorce v tabulkovém kalkulátoru, nebo vytvoření prezentace o 5 slidech. Uchazeč v testu je nucen řešit nejenom látku z programu Core, která se předpokládá jako zvládnutá, ale využívá ke splnění úkolů vyšší funkce daného software.

Z jakých modulů se Advanced skládá?

Oproti Core jsou zde pouze 4 moduly
V našem středisku Vám nyní nabízíme platformu – Microsoft Windows 7 a Microsoft Office 2007.

Proč absolvovat Advanced a nespokojit se s Core?

Core dnes plní funkci jakéhosi standardu – je odrazem svého nového označení – základ. Pro mnoho zaměstnavatelů již toto ale nemusí být dostačující. Znalost základních funkcí dnes není již příliš výjimečná a pro zpracování dat jsou nutné hlubší znalosti zaměstnance. Zde nastupuje program Advanced, který garantuje zaměstnavateli, že úspěšný uchazeč je schopen kladené nároky splnit. Advanced testy jsou náročné jak z hlediska prokazovaných znalostí, tak z hlediska schopnosti plnit zadané úkoly ve vymezeném čase. Jejich zvládnutí vyžaduje velmi dobrou znalost problematiky, na druhou stranu je toto vyváženo vysokým renomé Advanced programu vycházejícího v současné době z určité výlučnosti, neboť existuje pouze několik středisek, které získaly akreditaci na testování Advanced a také z malého počtu dosud úspěšných absolventů.


Odkazy
http://www.ecdl.cz/prog_advanced.php – informaceo ECDL Advanced včetně ukázek certifikátů
http://www.ecdl.cz/data/Sylabus_Advanced_2_CZ.pdf – odkaz na sylabus