European Computer Driving Licence
Česká zemědělská univerzita v Praze
testovací středisko ECDL

http://ecdl.czu.cz


ECDL CORE

Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně počítačově gramotný, tj. že efektivně ovládá běžnou práci s počítačem, umí zpracovávat text a využívat tabulky, umí pracovat s prezentací a chápe základní principy databází, umí pracovat s Internetem a komunikovat elektronickou poštou. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán ECDL Sylabem. Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu. Úroveň znalostí a dovedností pro práci s počítačem je definována v ECDL Sylabu a je rozvržena do sedmi základních testovacích modulů, z nichž každý lze splnit samostatně. Test z prvního modulu je teoretický, ostatní jsou praktické. Po úspěšném absolvování testů z libovolných 4 modulů může uchazeč získat Osvědčení ECDL Start, ale ECDL Certifikát získává jen ten, kdo úspěšně složí testy ze všech 7 následujících modulů:

Modul 2 Používání počítače a správa souborů
- vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost pracovat s počítačem.
Uchazeč by měl být schopen…
Modul 3 Zpracování textu
- vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.
Uchazeč by měl být schopen…
Modul 4 Tabulkový procesor
- vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu tabulek a prokázat schopnost používat efektivně tabulkový procesor.
Uchazeč by měl být schopen…
Modul 5 Použití databází
- vyžaduje po uchazeči pochopit podstatu databáze a prokázat schopnost ji používat.
Uchazeč by měl být schopen…
Modul 6 Prezentace
- vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikace pro prezentace.
Uchazeč by měl být schopen…
Modul 7 Práce s Internetem a komunikace
- je rozdělena na dvě části. První část, Práce s Internetem, vyžaduje po uchazeči vědět, co je Internet a umět používat internetový prohlížeč.
Uchazeč by měl být schopen…
- druhá část, Komunikace, vyžaduje po uchazeči pochopit některé základní pojmy týkající se elektronické pošty a znát další možnosti komunikace.
Uchazeč by měl být schopen…
Modul 12 - Bezpečné používání informačních technologií
Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů.