European Computer Driving Licence
Česká zemědělská univerzita v Praze
testovací středisko ECDL

http://ecdl.czu.cz


Co je ECDL

Koncept ECDL – European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení (zejména na trhu práce) úspěšně a efektivně využívat.

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů, kde nejznámější a nejrozšířenější je program ECDL Core (základní a úplná počítačová gramotnost) a program ECDL Advanced (profesionální počítačové znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-Citizen (v ČR aktuálně nedostupné).

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou a nezávislou metodu pro ověření počítačových znalostí a dovedností, základní počítačové gramotnosti i profesionálních počítačových znalostí a dovedností, a to formou převážně praktických testů v reálném prostředí.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL Start, ECDL Certifikát, Certifikát ECDL AdvancedCertifikát ECDL Expert), které jsou v rámci států Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. v poslední době zaznamenává koncept ECDL raketový růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA.

ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL Certifikáty. Společnost CERTICON a.s., sublicenciát konceptu ECDL v ČR, uděluje licenční práva k provádění ECDL testů těm testovacím střediskům, která splní kriteria stanovená ECDL Foundation. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti (ECDL-CZ).


ECDL - Evropský standard

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských států EU pro otázky zaměstnanosti v  informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností. Jednotný způsob testování a systém mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správy v celé řadě členských zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost počítačových znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj pro personální politiku. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují informatiku dle ECDL Sylabu a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou nezávislých a  objektivních ECDL testů – získané ECDL Certifikáty pak pomáhají absolventům při vstupu do pracovního procesu. Často je koncept ECDL využíván ve světě ministerstvy školství jako nástroj pro počítačové vzdělávání pedagogů. Mnoho členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů.

Aktuální (a zdaleka ne úplné) informace o použití konceptu ECDL v různých zemích světa i oborech lidské činnosti je možné získat na oficiálních stránkách ECDL Foundation.